English

אסתר אברמוביץ - אמנית יודאיקה

אסתר אברמוביץ - אמנית יודאיקה

ברוכים הבאים לאתר תמונות היודאיקה של אסתר אברמוביץ, אמנית יודאיקה מירושלים.

באתר, תוכלו להתרשם מתמונות יודאיקה בנושאים שונים שכולם בעלי זיקה ישירה לסידור התפילות ולספר הספרים – התנ"ך.

כידוע, לכל יהודי באשר הוא, יש קשר רגשי מיוחד לאומנות יהודית, ובמיוחד כשהיצירה מלווה בטקסט הלקוח ממקורות היהדות. אשר על-כן יוכל כל אחד לבחור מתוך היצירות שבאתר, את התמונה המדברת אל ליבו יותר מכל.

התמונות מצוירות על קלף ועוסקות בנושאים שונים:

  1. נופים מירושלים בלווי פסוקים מתאימים.

  2. אשת חיל כתוב ומאויר.

  3. ברכת הבית.

  4. שבע ברכות לחתן ולכלה.

  5. תפילת הרופא.

  6. נשמת כל חי.

  7. פסוקים כקישוט לסוכה.

  8. פרקי תהילים.

  9. תפילה להדלקת נרות.

  10. ברכת הבנים ותפילת חנה.

על מנת לקבל פרטים נוספים לגבי המוצרים ואפשרויות הרכישה, צרו קשר ישיר לאמנית בטלפון: 054-8495712 או בדוא"ל: esther95712@gmail.com

ניתן לרכוש אצל האמנית את האורגינלים על קלף, וכן הדפסים שלהם בגדלים שונים.

אסתר אברמוביץ
אסתר אברמוביץ
אסתר אברמוביץ
אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: esther95712@gmail.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.