English

ברכת הבית (אורגינל)

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 1003
מידות: 32X32 ס"מ

ביצירה זו, קיימות כמה נוסחאות נפוצות.

בחרתי בניסוח היפה והחיובי:
"בזה הבית תשרה הברכה, בזה הבית תשכון השכינה, יבורך זה הבית בברכת שמים"...

שתי היונים המתחבאות בחלק העליון בין הענפים מסמלות את הזוגיות, השלום והשלוה, ושני הטווסים מסמלים את היופי, העושר והפאר שאנו מברכים בהם את זה הבית.

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.