English

אשת חיל (אורגינל)

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 1006
מידות: 29.5X35 ס"מ

"אשת חיל מי ימצא" – שיר ההלל לאישה והאם היהודייה, הנאמר ע"י הבעל – האב החוזר לביתו מתפילת ערבית, בליל שבת.

בפרק זה הלקוח מספר משלי, מפורטים שבחיה של אשת החיל שכל מהותה – הדאגה לטובת משפחתה ולטובת הזולת. ואכן: "קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה".

זהו השיר המוקדש לאישה, והמהווה פתיחה לסעודת שבת בבית היהודי. ההערכה הזו המובעת לאישה, מסמלת את שלום הבית, ומרומזת בתמונה בשתי היונים המופיעות בחלק העליון.

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.