English

ברכת הבנים

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 1017
מידות: 36X26.5 ס"מ

"ברכת הבנים" – בערב יום הכפורים נוהגים האבות לברך את בניהם באותה ברכה שברך יעקב אבינו את בני יוסף: "בך יברך ישראל: "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"... וכן מוסיפים לברך את ברכת הכהנים: "יברכך ה' וישמרך"... וכו'.

מעמד זה של ברכת האב את בניו, הינו מעמד מרגש ביותר הנעשה בעת שבו כל יהודי ויהודי מתכונן לקראת בוא היום הקדוש בשנה: "יום הכפורים", ועת רצון היא לברך אז את הבנים...

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.