English

הדלקת נרות "אנא בכח"

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 1020
מידות: 60X50 ס"מ

"תפילה להדלקת נרות"- "אנא בכח"-
בחרנו לצרף לתפילת הדלקת הנרות את הפיוט הנשגב "אנא בכח", שנוהגים לאמרו ב"קבלת שבת" לפני "לכה דודי" ולא בכדי. פיוט זה שקדמונים חברוהו אוצר בתוכו עצמה אדירה, והקבלה מלמדת שתפילה זו בגלל סודות שם השם הרמוזים בה – יש בה סגולה עצומה. המילים עצמן מלאות תחינה נרגשת: "אנא בכח גדולת ימינך... קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא..."
בצידי התמונה שילבנו קטעים מהתפילה הנאמרת בליל שבת אחרי שירת "שלום עליכם" – "אנא מלך מלכי המלכים ... צוה למלאכיך שיפקדוני ברחמים כי הדלקתי נרותי והצעתי מטתי והחלפתי שמלותי לכבוד יום השבת"...

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.