English

שיר השירים

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 1023
מידות: 40X25 ס"מ

"שיר השירים"

"יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה, הראיני את מראיך השמיעיני את קולך"...

הרעיון בתמונה הוא לפי המדרש האומר: הקב"ה, האוהב את בניו אהבה עצומה, מתאווה לשמוע את תפילתם של בניו.
הדמות בתמונה היא של הרב אלישיב זצ"ל שהיתה דמות מופת בעולם התורני גאון עצום שישב והגה יומם ולילה בתורת ה' (הלך לעולמו לפני כשנה) – ומייצגת את האהבה ההדדית בין בורא העולם לברואיו.

גודל 80X70ס"מ, אורגינל על קלף.

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.