English

אל הנער הזה התפללתי (הדפס)

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 2008
מידות: 40X30 ס"מ

תפילת חנה.

שנים ארוכות ציפתה חנה לילד, עד שנושעה. את תפילת ה"עמידה" הנאמרת בלחש – למדנו מתפילת חנה ש"רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע", כך שפכה את ליבה לפני ה'. כשנושעה וילדה את בנה שמואל הנביא, שרה את "שירת חנה" כהודיה לה' על הולדת בנה.

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.