English

אל הנער הזה התפללתי (הדפס)

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 2009
מידות: 45X30 ס"מ

תפילת אבות על בנים.

השל"ה הקדוש חיבר תפילה מיוחדת שיאמרו האבות על בניהם, שבה הם מבקשים ומתחננים שבניהם יגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים... ויעסקו בתורה ובמצוות.

כאן מובא קטע נבחר מתפילה זו, שראוי לאמרה בכל עת.

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.