English

שיר המעלות

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 2021
מידות: 42X19 וכן 31X13 ס"מ

"שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"...- מזמור קכ"ו בתהילים, ונוהגים לזמר אותו בשבתות ובחגים לפני ברכת המזון.
מזמור זה מתאר את "חלום" הגאולה בהתגשמותו. ואכן, כשפתאום תבא הישועה, כשיגיע הרגע שאליו מתפללים כל היהודים כבר אלפי שנים, אז נהיה כחולמים... ואז "ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה... בא יבא ברינה"!

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.