English

אל הנער הזה התפללתי (אורגינל)

אסתר אברמוביץ

מק"ט: 1008
נמכר

תפילת חנה.

שנים ארוכות ציפתה חנה לילד, עד שנושעה. את תפילת ה"עמידה" הנאמרת בלחש – למדנו מתפילת חנה ש"רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע", כך שפכה את ליבה לפני ה'. כשנושעה וילדה את בנה שמואל הנביא, שרה את "שירת חנה" כהודיה לה' על הולדת בנה.

האורגינל נמכר.
ניתן לרכוש הדפס.

אסתר אברמוביץ | אברהם אידלזון 17, ירושלים | טלפון: 077-5010546 | נייד: 054-8495712 | דוא"ל: info@estherjudaica.com
Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.